Fund Manager / Fondsspecialist

Bankinvest stillingsopslag

I BankInvest gennemfører vi investeringsforvaltning og administration for porteføljer, der investerer på stort set alle markeder verden rundt.

Fund Management er en del af administrationen i BankInvest med i alt 7 medarbejdere og er et internt kompetencecenter inden for prisfastsættelse og porteføljeovervågning, herunder kontrol af investeringsrådgivning fra forskellige porteføljeforvaltere på alt fra danske obligationer og aktier til derivater, brasilianske obligationer og aktier i Afrika.

Du bliver en del af et team med engagerede kollegaer, med en kontaktflade til og samarbejde med porteføljemanagerne og handelsafdelingen. Arbejdet indebærer kompleks problemløsning, hvor det gælder om at holde hovedet koldt og træffe de rigtige beslutninger ved eksempelvis prisfastsætning. Miljøet er internationalt, og en mindre del af kommunikationen foregår på engelsk. Der er en flad organisationsstruktur, hvor der er kort mellem ide generering og eksekvering.

Dine arbejdsopgaver vil primært være af driftsmæssig karakter, men på sigt med mulighed for projektdeltagelse. Der vil derfor være mulighed for både at være en del af et travlt og hektisk miljø, men også på sigt tid til fordybelse i mindre projekter.

Du skal arbejde med følgende opgaver:

  • Sikre korrekt og rettidig opgørelse af indre værdi på porteføljerne ved hjælp af porteføljekendskab og markedsforståelse
  • Kontrol af om handelsforslag er i overensstemmelse med lovgivning og investeringsrammer for porteføljerne (pre-trade compliance)
  • Daglig overvågning af porteføljerne mht. overholdelse af lovgivning og investeringsrammer (portfolio compliance)
  • Sikre korrekte stamdata på instrumenter
  • Periodevis rapportering til direktion og bestyrelse
  • Optimering af arbejdsprocesser, herunder krav til IT-systemer ved automatisering og dermed løbende risikominimere driften i BankInvest

Opgaverne er varierede og kræver, at du både har en god finansiel forståelse og stor faglig interesse for kapitalforvaltningsområdet. Samtidig forventes det, at du kan sætte dig ind i relevant lovgivning.

Som person er du god til at samarbejde, og du kan lide at have en bred kontaktflade. Du kan løse komplicerede problemstillinger selvstændigt og stiller spørgsmål ved ting, der undrer dig. Du skal samtidig se dig selv som en teamspiller - gerne med en god portion humor.

Du har en struktureret tilgang til dit arbejde, og sikrer dermed konsistens og kvalitet i løsning af arbejdsopgaver. I afdelingen arbejder vi løbende med forbedringer af arbejdsprocesser, og det er derfor vigtigt, at du har erfaring med at identificere optimeringsmuligheder i det daglige arbejde og opfatter dig selv som procesorienteret.

Vi forestiller os, at du har erfaring med investeringsvirksomhed og har opnået en solid forståelse for basal investeringsmetodik både på obligations- og aktieområdet. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration af investeringsforeninger og/eller erfaring med porteføljestyringssystemet Charles River, men ikke et krav. Din uddannelsesmæssige baggrund er sandsynligvis cand.merc, cand.polit., HD eller lignende.

Vi tilbyder en stilling i en afdeling, som er en del af en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, hvor der er stor fokus på medarbejdertrivsel. Jobbet er udfordrende og hverdagen består af mange og afvekslende opgaver i et positivt og professionelt samarbejdsklima med høj faglighed. Tiltrædelse snarest mulig.

Du får en attraktiv løn og en bred vifte af personalegoder, fx sundhedssikring, kantineordning og fleksibel arbejdstid.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, ansættelsesforhold eller lignende, er du velkommen til at kontakte chef for Fund Management Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Send din ansøgning via www.bankinvest.dk senest 31. august 2017.BankInvest er en førende kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger i Norden med en samlet formue under forvaltning og administration på over 125 milliarder kroner. BankInvest forvalter midler for cirka 220.000 private investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. BankInvest blev etableret i 1969, og ejerkredsen består af 38 danske pengeinstitutter. Virksomheden har cirka 110 medarbejdere.